UNDERVISNING

Grunden i undervisningen är scenisk framställning och stilenlig röstteknik för bl a: pop/rock, jazz, blues, funk, R&B, country, visa, musikal och folkmusik. Lektionerna anpassas individuellt efter kunskapsnivå och elevens egna önskemål.

Det finns även möjlighet att tillsammans med en eller flera vänner ta grupplektioner. Om önskemål finns kan fokus då riktas åt att utveckla sångteknik och gehör för att sjunga flerstämmigt. Lektionerna anpassas självklart efter deltagarnas förmågor, men för att nå bästa resultat är det bra om man ligger på ungefär samma nivå redan från början.

Kontakta mig ifall du vill anmäla ditt intresse eller om du vill veta mer om undervisningen.